is toegevoegd aan uw favorieten.

Zuid-Afrikaansche schetsen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„met onverhaasten tred, met onvertraagde trede, gelijk de kloknaald tikt," hun weg vervolgende; een gezicht dat niet alleen het hart van een Boer doet popelen.

Aangenaam en vol afwisseling is zoo'n reis met een ossenwagen; soms over moeilijke begaanbare bergpassen, waar de Boer al zijn bestuurderskunst moet aanwenden, om, door 't juist gebruiken van de zweep en 't nauwkeurig in 't oog houden van 't heele span, zoodat hij door 't noemen van diens naam den nalatigen os dadelijk tot zijn plicht kan manen, den wagen veilig en wel aan de andere zijde van 't gebergte te brengen; soms door moerassige gedeelten van 't pad, waar de wielen tot over de tuiten in den drassigen bodem wegzakken en de ossen moeten worden „warmgeklop" alvorens men zich waagt op zulk een onbetrouwbaren bodem. En als dan toch de wagen vastraakt; als alles moet worden afgeladen en je dan nog moet wachten, tot een andere ossenwagen passeert, zoodat twee spannen voor één wagen geplaatst dezen eindelijk uit den modderpoel bevrijden; en als je dan uitspant in 't vrije veld, als er „vuur is gemaak" en „ketel gekook," o, dan smaakt zoo'n kommetje van den kostelijken drank nog tienmaal beter dan thuis, en 't gebraden vleesch, warm van den rooster, met een weinig brood er bij is een koningsmaaltijd.

En wanneer je 's avonds bij een knappend vuurtje onder den helderen Afrikaanschen sterrenhemel zit te „gezelschen" .... ja, dat is nog het aangenaamste van de heele reis !

„Ons zal die nach o'erstaan op Rooilaagte," had oom Cornelis gezegd, „want die gras is daar mooi, en die winkel nabij."