is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis in beknopten vorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engelschen bijna geheel uit Frankrijk verdreven. Alleen Calais bleef in hun bezit. De Maagd van Orleans werd slecht beloond voor haar moedig optreden. Toen de Engelschen haar in handen kregen, wendde Karei VII geen pogingen aan, haar te redden. Zij werd van ketterij beschuldigd en stierf op den brandstapel.

Op Karei VII volgde zijn zoon Lodewijk XI (1461 1483), die uitgeleerd was in alle listige streken der staatkunde. Zijn streven was, de nog bestaande groote leenen in zijn bezit te krijgen en de aanzienlijke heeren van zich afhankelijk te maken: daarin is hij ook geslaagd. Vooral heeft hij Karei den Stoute tegengewerkt; bij diens dood ontnam hij aan Karel's dochter Maria het hertogdom Bourgondië. Na Lodewijk's overlijden werd Bretagne nog een deel van het rijk. Zoo was er bij het einde der Middeleeuwen een sterk Frankrijk, dat zich in de Nieuwe Geschiedenis krachtig zou doen gelden.

987. Het Karolingische huis uitgestorven. Het huis Capet.

1200. Philips II August regeert in Frankrijk.

1250. Lodewijk IX, de Heilige, regeert in Frankrijk.

1300. Philips IV, de Schoone, regeert in Frankrijk.

1302. Hij roept ook den derden stand op ter beraad¬

slaging.

1328. Het huis Valois op den Franschen troon.

1340. Begin van den Honderd-jarigen Oorlog.

1429. Jeanne d'Arc plaatst zich aan het hoofd van het

Fransche leger.

1461 — 1483. Lodewijk XI. Hij bedwingt de macht der groote leenmannen.