is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

DE GOEDE STRIJD DES GELOOFS.

Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ouk geroepen zijt, en de goede belijdt nis beleden hebt voor vele getuigen.

1 Timoth. 0 : 12.

De krijgskunst', die de menschelijke wijsheid ons leert, bestaat in strijden en overwinnen om zoo tot rust te komen. De krijgskunst daarentegen, die de Schrift ons laert, bestaat in gelooven en stille zijn om zoo de overwinning te behalen.

In de geheele Heilige Schrift vinden wij deze volgorde. De discipel, die aanzat in den schoot van Jezus, was in staat Hem te volgen tot aan het kruis (Joh. 19 : 26); al de anderen vluchtten. Wij kunnen aan geen over-