is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheden waarin hij toen verkeerde. Dit was voor hem een gezegend lezen van zijn Bijbel. Zoo kwam het woord des Heeren tot hem, niet in een gezicht, maar in de Schrift. Op deze wijze moet des Heeren woord ook tot ons komen; want niet elk gedeelte van Gods Woord heeft voor ons op elk uur dezelfde beteekenis. Yelen doen verkeerd als zij meenen, dat zij het geheele hoofdstuk, dat zij des morgens gelezen hebben, ook verstaan moeten. Dit is niet noodig. Het is genoeg als wij uit het hoofdstuk juist ontvangen hebben wat wij voor vandaag noodig hebben. En dit kan dikwijls in één zin of één woord liggen.

2.

Als wij de Schrift niet alleen lezen met betrekking tot onze gevoelens en onze belangen, maar ook met betrekking tot de gedachten en den wil van onzen God. Het is heerlijk om door het lezen van den Bijbel onze nooden en behoeften te leeren kennen, en hoe God die vervullen kan ; maar dit is slechts de eene kant van het Bijbellezen. Wij moeten er echter ook uit leeren welke Gods gedachten zijn en wat Gods wil is. Gods wil is o. a. dat alle menschen tot de kennis der waarheid