is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII.

TTR RTTSTTC TVR1K SARPUTPS

Er blijft dan een rust over voor het volk yan God.

Hebr. 4 : 9.

In het vierde hoofdstuk van den brief aan de Hebreen noemt de apostel vier punten, die belangrijk zijn met betrekking tot de rust voor onze zielen.

Ten eerste „het geloof." Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust. Iedere stap vooruit op den weg des geloofs is tevens een schrede verder in de rust. En evenals wij de rust voor ons geweten gevonden hebben, toen wij den Heiland tusschen ons en onze zonden zagen staan, zoo zullen wij ook de rust voor onze zielen vinden, als wij Hem tusschen ons en onze moeilijkheden stellen.