is toegevoegd aan uw favorieten.

Kom tot Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik kom gelijk ik ben, o Heer! Ellendig, blind, en arm, en naakt, Bewust, dat gij mijn boeien slaakt, Mij kleedt met heiligheid en eer, En ziende en zalig maakt.

Ik kom gelijk ik ben, o Heer Grij die geen boet'ling ooit verstiet, Ik weet dat Gij mij 't welkom biedt. Want, storten ook gebergten neêr, Uw heilwoord wankelt niet.

Ik kom gelijk ik ben, o Heer! Uw liefde, macht en majesteit Heeft mij vernederd en bereid; Gij wierpt den laatsten slagboom neêr: 'k Ben de uwe in eeuwigheid.'' ')

(Gezang XLIII : 1, 5 en 6)

Hoog, omhoog, het hart naar boven!

Hier beneden is het niet:

'tWare leven, lieven, loven Is maar, daar men Jezus ziet. Wat men hoor' of zie op aard, Is ons kostelijk hart niet waard: Wil men leven , lieven , loven ,

Hoog, omhoog, het hart naar boven!

II Vertaling' vjin J. L. ton Katc, uit Nowinan Ilall, Pe Christen-Wijsgeer.