is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit de diepte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Waarde Vrienden,

, Het verschaft mij genoegen, U deze kleine brochure aan te bieden waarin op eenvoudige wijze een en ander uit den arbeid van het Leger des Heils wordt meegedeeld, in de hoop dat het

Tersterkm Sympathie voor dien "beid zal opwekken of

„ l DUt luine b°ek'e ^ 9een V0lUdi9 Overslag van de vele vertakkingen van onzen Leger-arbeid. Wilden wij dat geven

dan zouden wij een veel grooter boek moeten schrijven. Ik twijfel

aeT Til ^ mededeelingm o»1'"»' «enige onzer Instellingen en takken van arbeid, welke U in de volgende bladzijden zvoren aangeboden, zullen U interesseeren en Uwe sympathie en practischen steun wmnen voor dit werk.

Want wij verhelen het niet, dat dit mede een doel van dit roc""et'e "• u te vragen om geldelijken steun voor den arbeid

ind ? W°rdt' m ^ da9 aan da° ™rdt voortgezet

<n de 28 Maatschappelijke Instellingen en in de 90 Korpsen en

Buitenposten van het Leger des Heils in Nederland.

erwtjl ,k dezen arbeid bij voortduring in Uwe welwillendheid aanbeveel, teeken ik mij

De Uwe in dienst der menschheid,

{Commandant.