is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit de diepte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederland, of juister uitgedrukt voor drie van zijn Officie ren (een in Amsterdam, een in Rotterdam en een in Zwolle) om toegang te krijgen tot enkele gevangenissen. Het is maar een heel beperkte kans, zooals men ziet. En hoewel dankbaar voor deze gelegenheid, om iets te doen voor onze ongelukkige broeders, is het bij lange na niet wat het Leger zou wenschen te doen of wat het zou kunnen doen, als ons in dit opzicht meerdere vrijheid werd geschonken.

In de nieuwere werelddeelen — Afrika, Australië, Amerika — hebben de regeeringen reeds sedert vele jaren aan het Leger des Heils toestemming gegeven, in de gevangenissen te gaan en voor de gevangenen te doen wat zij kunnen, door het houden van verlossings-samenkomsten, persoonlijke bezoeken in de cellen, bezoeken in de ziekenzalen der gevangenissen, enz. enz. In die landen heeft dat werk reeds vele gunstige resultaten opgeleverd, gevangenen zijn grondig bekeerd geworden en hebben daardoor een kracht leeren kennen, waardoor zij voortaan staande konden blijven in de verzoeking; het Leger heeft de ontslagen gevangenen in betrekkingen geholpen, of hen eerst een tijdlang opgenomen in daarvoor bestemde Inrichtingen.

Hierbij moet ook in aanmerking genomen worden, dat het in die landen veel gemakkelijker gaat een ex-gevangene weer geplaatst te krijgen. De blik is daar ruimer, de algemeene opinie minder bekrompen. Hiér geldt nog te zeer het „eens 'n dief, altijd 'n dief;" daar gelooft men, dat men den man een kans behoort te geven er weer boven op te komen. Maar -— er komt ook hier in dit opzicht verbetering; de algemeene opinie op dit punt ondergaat reeds een wijziging, en vooral onder Christenen be-