is toegevoegd aan uw favorieten.

Levende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wie kiest voor Jezus heden nog,

Vliedend de zonde en haar bedrog,

Jezus vraagt zelf met teederheid:

-Waar zult gij zijn in de Eeuwigheid ?"

't Was een ongeschoolde, maar heldere lieve stem, die het zong. In de ooren van Koos klonk het als engelenzang. „Neen — als die menschen altijd bij je waren, dan behoefde je ook niet slecht te zijn". Koos nam zich voor, voorgoed met zijn vrienden te breken en zoo

mogelijk bij deze menschen te blijven „As-t-ie nou maar niet

gestolen had Als ze 't wisten, dan zouden ze zeker

Gij dwaaldet van het smalle pad,

Denk eens hoe steeds uw moeder bad,

Speel toch niet met uw kostb'ren tijd,

Waar zult gij zijn in de eeuwigheid?

klonk het opnieuw in zijn ooren, terwijl de geheele vergadering als één groote vraag het koor herhaalde :

In de eeuwigheid, in de eeuwigheid,

Waar zult gij zijn in de eeuwigheid?

„Zouden ze voor hem zingen? 't Was net of ze hem aankeken!