is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar een schaap is verdwaald1), En struikelend faalt, Zijn zij leidslien, die den zondaar bekeert8).

Zoo velen, die zwerven verlaten alleen, Wie geen bloedverwants woning behoort;

Hij schenkt hun zijn zegen,

Komt met giften hun tegen,

En verzorgt hen dus ongestoord.

In Jezus naam schenkt Hij hun zielen gewin, Die daar bidden in 's Middelaars Naam,

En eens voert Hij allen ten hemel hen in, Waar zij juichen met de engelen zaam.

Alzoo dan, gij dienaar, vertrouw op Zijn loon *),

Op het heil voor de Zijnen bereid; In de kracht van den Yader

zijn uw lendnen omgord 8), Het geloof rigt uw schreden,

de hoop spoedt u voort4), Waar de vrede6) u ter rustplaats geleidt.

Zijn waarheid die voedt u

met 't hemelsche brood 6),

En lavend verkwikt u de dronk, Van het levende water7), gevloeid uit de bron,

Waar de heilfontein uit ontsprong.

Vrij naar het Engehch.

') Psalm CXIX : 88.— 2j Het middel zijn ter bekeering. *) Matth. X:19; Lucas X:7. — 8) Gezang 254. — 4) 1 Cor. XIII j 13. - 5) Lukas II : 14. - 8j Joh. Yl ; 35. — 7) Joh. IV : 10, 14.