is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als hij zulks deed, zou het kind, als het weer in verzoeking kwam om kwaad te doen, zeggen: „O, vader was niet boos op mij toen ik laatst kwaad gedaan had; hij strafte mij niet, maar vergaf mij, en alles ging weer even goed als te voren. Ik kan hetzelfde nog eens doen of al wat ik maar wil, en er zal niets onaangenaams op volgen!" O neen, een wys vader zou weigeren om zijn kind te vergeven en zich met hem te verzoenen, totdat hij berouw getoond en beloofd had, het niet weer te zullen doen. God handelt op dezelfde wijze.

8. Bedriegen diegenen zich dan, die beweren dat zij eerst vergeving ontvangen hebben en daarna berouw gehad hebben?

Ja, zonder twijfel. Dat wil niet zeggen, dat zij geen vergeving ontvangen hebben, maar zij verwarren de volgorde der dingen in hun gedachten.

9. Bestaat er geen verschil, dat dikwerf uit het oog verloren wordt, tussehen willig te zijn om de zonde op te geven, en de kracht er toe te hebben?

Zeer zekerlijk; en het is van veel gewicht, om dit den menschen voortdurend duidelijk onder 't oog te brengen. Een mensch kan gewillig zijn uit het water gered te worden op welke wijze dan ook, en toch volkomen buiten staat zijn om zichzelf te redden. Evenzoo kan iemand geheel en al gewillig zijn om door God gered te worden, hoewel hij er zeker van is, dat hij buiten machte is, zichzelf te redden.