is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja; de ziel begint een nieuw leven, met nieuwe aandriften, met een nieuw doel en nieuwe betrekkingen. Hij is in een nieuwe geestelijke wereld overgegaan, met nieuwe geestelijke kracht in hem, om van nieuw geestelijk voedsel te leven, nieuw geestelijk werk te doen en bestemd voor een nieuw geestelijk tehuis. Het mag daarom wel gezegd worden, dat hij een „nieuw schepsel is."

„Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wg gedaan hadden, maar naar Zjjne barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes."

Titus 3:5.

5. Is de verandering door de bekeering gewerkt volkomen ?

Neen; zij is zeer onvolmaakt, want er blijft steeds in de ziel veel van de oude neigingen over, die alhoewel ten onder gehouden door goddelijke genade, nog telkens boven komen, en den mensch in de zonde terug doen vallen.

6. Wat is het onderscheid tusschen rechtvaardigmaking en wedergeboorte?

Bechtvaardigmaking is de vergeving der zonde. Wedergeboorte is de verandering onzer natuur.

Rechtvaardigmakiug is een daad van genade, die God voor ons volbrengt. Wedergeboorte is eene werking, die in ons geschiedt.

Bechtvaardigmaking is eene verandering in onze verhouding, waardoor wij van kinderen des duivels,