is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dienzelfden avond, toen Br. de Smet namens de vereeniging « Maranatha » (zie Valeton pag. 55), de noodwendige staking had aangekondigd van de Vlaamsch-Christ. almanak, die al 5 jaar was uitgegeven, maar voor 1884 niet meer door kon gaan : en Br. de Jonge al wederom de verantwoordelijkheid op zich had genomen tot de voortzetting der uitgave, teekent hij aan :

« Wat de Heer mij op de hand legt, neem ik dank„ baar aan. Hij zegene Zijn werk door ons, maar ook „ wat door anderen geschiedt, Zijn Naam worde ver» heerlij kt, en mijn naam vergeten ».

Toen zijn oog op Antwerpen was gevallen, om daar den Amerikaanschen zanger Phillips op te doen treden, waarover hij aan de broeders Meyer, Wagener en Eggenstein had geschreven, teekent hij aan, dato2Aug. 1883:

« Den Heere zijn ook Antwerpen's geestelijke be-

» hoeften bekend ! Hij werke voort. » —

*

* *

Van dien Br. Phil. Phillips uit New-York, die op Sept. in de Silo-tent zong, teekent hij aan :

« In hem zagen we weêr, hoe het lied een macht is. " Ik heb hem verzocht te komen zingen om geen andere » reden dan om sommigen, die niet onder de gewone » prediking komen, onder den invloed van het Evangelie » te brengen. — Heer! leer ons evangeliseeren, evangeli» seeren door gezang ! » —

Aandoenlijk onderworpen is ook wat hij 19 Oct. 1883 in zijn dagboek schreef, toen de barak, of nieuwe planken tent van Silo voor de eerste maal gebruikt werd, waar hij zelf wegens neuralgie te bed lag :...

« De Heer heeft mij niet noodig. Veel volks en een