is toegevoegd aan uw favorieten.

Verkorte tekst van de verhalen behoorende bij de lantaarnplaatjes van de Lantaarnplaatjesvereeniging, afd . van de Nederl. Vereeniging "Hoop der Toekomst"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Napoleon aan het hoofd zijner troepen in 1814 op het slagveld.

Wie geschiedenis kent, kan natuurlijk heel wat vertellen bij deze platen en een vergelijking maken tusschen dezen man, die zoo roekeloos omsprong met menschenlevens en den tiran alcohol die nog meer menschenlevens eisoht.

4. Een portret van de Ruyter.

5. De Ruyter als voorganger bij een godsdienstoefening op zijn schip.

6. Een aanval op de Ruyter, door een sluipmoordenaar, die daarin verhinderd wordt, door iemand die hom een ladder over het hoofd werpt.

Enkele grepen uit het leven van de Ruyter zullen, vooral kinderen, met aandacht doen luisteren.

9. Verschillende dieren.

6 platen (zonder tekst.)

Nu gaan we een kijkje nemen in den dierentuin. 1. Een drommedaris. 2. Een tijger. 3. Een Leeuw. 4. Een Olifant met een Indiaan op zijn rug. 5. Een boaconstrictor, om den hals van een slangenbewaarder. 6. Een beer, bezig in een paal te klimmen.

Een goed verteller kan bij elk dezer platen wel eenige opmerkingen maken, die de vertooning aantrekkelijkheid geven.

10. Kijkjes overal heen rondom de wereld.

27 plaatjes (zonder tekst.)

Niet bij alle, maar bij vele dezer platen, zal de vertooner korter of langer kunnen stilstaan, door mededeeling van hetgeen hij over een der voorstellingen hoorde of las. Weet hij er niets van, welnu dan late hij de plaat zien met enkel de vermelding van wat ze voorstelt. Bij ervaring weten we dat de menschen, tusschen de geschiedenissen door, ook gaarne wat kiekjes zien, waarbij geen vertelling is.