is toegevoegd aan uw favorieten.

Verkorte tekst van de verhalen behoorende bij de lantaarnplaatjes van de Lantaarnplaatjesvereeniging, afd . van de Nederl. Vereeniging "Hoop der Toekomst"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

platen kan zien en verder: 2. Een roeiwedstrijd. De deelnemers onthouden zich. 3. Zwemwedstrijd. De zwemmer wijst de flesch af, die men hem biedt. 4. Luchtballon en valscherm. Daarvoor is helderheid van hoofd noodig. 5. Mr. Mills en Mr. Allen, die bij hun rij wiel wedstrijden geen alcohol gebruiken. Alcohol verslapt de spieren en maakt eerder vermoeid. 6. Een schietwedstrijd. "Wie alcohol gebruikt kan niet secuur richten. 7. In de kolfbaan. 8. Hardloopers. 9. Een wandelaar. 10. Een vat bier, scheikundig onderzocht. 11. In de drukkerij, (zie blz. 43, Handl. II). 12. In de smederij, (zie blz. 11, Handl. II). 13. De beeldhouwer. 14. Spoorwegaanleg. 15. In de mijn (zie blz. 22, Handleiding II). 16. Statistiek van de sterfte in verschillende beroepen. 17. Herstelling van een sluis. 18. Een duiker, gereed tot zijn werk. 19. Duikers, onder water aan den arbeid. 20. Op de Scheepstimmerwerf. 22. In de ijzergieterij (zie blz. 49 Handl. II). 23. Bij 't gesmolten ijzer. 24. In den oogst (zie blz. 29,' Handl. II). 25. Eenige tafreeleD uit het leven van David Livingstone. 26. Noordpooltocht: in sneeuw en ijs. 27. Bergbestijgen. 28. 't Bestormen en verdedigen' van een stad. 29. Een weg door de wildernis gebaand (zie blz. 61, Handl. II). 30. Scheepsofficieren, niet zonder alcohol. 31 Scheepsofficieren wél zonder alcohol. 32. Oorlogsschepen, vroeger en nu. 33. 't Inhalen van een net. 34. In de kerk, aan boord. 35. Een schip in nood, de reddingsboot in aantocht. 36. Een zeeman aan wal. 37. Een trein door een tunnel. 38. De postwagen, met een vierspan. No. 39 ontbreekt. 40. Naar de markt.

Bij elk dezer plaatjes heeft men gelegenheid over den alcohol te spreken. Men doet echter wijs ze niet alle op één avond te vertoonen, maar zich op enkele goed voor te bereiden; men kan b.v. over No. 25 alleen wel meer dan een kwartier vertellen.