is toegevoegd aan uw favorieten.

Een ladder tot heiligheid, zijnde zeven sporten die leiden tot volle verlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~ COTTVÉE

Een Ladder tot Heiligheid,

zijnde Zeven Sporten,

die leiden tot Volle Verlossing,

Door GENERAAL BOOTH.

*-Z «S O» 5»-

Aan hen, die wenschen gebruik te maken van deze

ladder geven wij den volgenden raad :

1. Zonder eenige uren af om haar te overwegen en, indien dit u mogelijk is, ga dan op eene plaats, waar gij niet God alleen kunt zijn.

2. Lees zc zorgvuldig en met aandacht door van het begin tot het einde en ga haar dan nog eens door zooals hier onder wordt aangegeven.

3. Bid ernstig om de leiding van den Heiligen Geest.

4. Beklim de sporten één voor éen, op uwe knieën, voor God, met uw gansche hart. Draag zorg, dat gij niet overgaat van de eerste tot de tweede, voordat gij de eerste goed begrijpt, van harte er mee instemt en ernstig ertoe besloten zijt; en zoo voort van de tweede tot de derde, totdat de laatste bereikt is.

5. Indien gij op deze wijze handelt, ben ik er zeker van, dat elke oprechte persoon den begeerden zegen van „een rein hart" zal deelachtig worden.