is toegevoegd aan uw favorieten.

Dienen en wachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichaams". Van de ware, levende leden van Christus zegt hij: „zij hebben leven van Boven in zich en behooren niet meer aan de aarde; zij hebben hier beneden niets meer te zoeken, en niets meer te verwachten; hun verwachten ziet op de komst des Heeren; zij hebben hunne aardsche lusten, en het vleesch met Zijne begeerlijkheden gekruisigd met Hem, en zijn vrijgekocht door het bloed van Christus". Dan gaat hij voort: rDaardoor dat de Heer Jezus alles voor ons wordt, en wij tegenover Hem een hulpeloos kind zijn, daardoor worden wij mannelijk, onafhankelijk van welke macht ook, onafhankelijk van de autoriteit van menschen en van toestanden. Niets kan mij meer verlokken, niets kan mij meer angst aanjagen, als Christus Zijn heerschappij over mij heeft verwezenlijkt. Voor zoover het bloed mij heeft gereinigd en de Geest mij heeft kunnen zalven, ben ik veilig, en word ik onafhankelijk, dat wil zeggen onafhankelijk in zoover als ik in de afhankelijkheid van Hem in alle omstandigheden van mijn leven gebleven ben. En daarom moet de laatste rest van het eigen-leven ten grave dalen — dat gaat niet op eenmaal, maar het is de moeite wel waard hierin trouw te blijven! Slechts Hij! Dat is hèt ware standpunt des geloofs. Niet denken dat wij iets zouden kunnen volbrengen, en ons zeiven zouden kunnen heiligen en reinigen, maar: „Heer, ik laat U niet gaan, totdat Gij ook in dit gebied van mijn geestelijk en lichamelijk leven heerscht en er niets meer in mij is, dat U niet de eer geeft, als Heer der Heerlijkheid. Dat zijn diegenen, welke door den Heiligen Geest Jezus Christus tegemoet worden gevoerd op den dag Zijner wederkomst, de overwinnaars, die aan Christus gelijk geworden zijn, manlijk en krachtig, juist daardoor, dat zij de houding van afhankelijkheid tot in het uiterst hebben doorgevoerd.

Ware mannelijkheid bestond voor hem in een leven,