is toegevoegd aan uw favorieten.

Dienen en wachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus in het middelpunt staat: Want wie in deze dingen Christus dient, bij hem is vrede en vreugde — deze blijdschap is in den Heiligen Geest. Wie echter daarin zichzelf behaagt en zichzelven zoekt — en hoe menigeen deed dat reeds — diens vreugde draagt daardoor reeds in zich een kiem van verderf en brengt geen vrucht voort voor anderen. Alles wat in den Heiligen Geest is, heeft Christus tot doe] en oogmerk en niet ons zeiven en dit is de wet, waarmede onze Heer en Meester Jezus Christus zijne jongeren tegemoet trad in het uur dat Hij hen tot Zijne discipelen maakte, en waaraan Hij hen steeds opnieuw herinnert: „Zoo iemand achter mij wil komen, die verloochene zich zeiven". Wie zijne ziel liefheeft, diens leven houdt op geestelijk te zijn. Wie zijne ziel verzorgt, ontneemt haar aan de verzorging van den Heiligen Geest. „Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen" dat geldt voor alle trappen van het Christendom, zoodat men in zijn geestelijken rijkdom niet meer zichzelf behaagt, anders verliezen wij den vrede en onze eigene persoon treedt op den voorgrond. Alles uit Hem, alles tot Hem! Wie in deze dingen Christus dient, nader tot Christus komt, zich niet verheft op de geestelijke zegeningen, waarmede God hem tegenkomt, maar daarmede woekert tot eer van God en der gemeente (Rom. 14 : 19 najagende, wat tot den vrede en de stichting onder elkander dient); wie de geestelijke goederen, hem van God geschonken, aan Christus wijdt, die blijft in de banen van den Heiligen Geest, die blijft in Christus, van hem g,aat leven uit en wordt 't seelische beheerscht. Paulus behandelt dat meer bijzonder in Hoofdstuk 15. „Wij die sterk zijn", willen ons niet beroemen op onze sterkte en dat wij de volheid van Christus meer deelachtig zijn geworden. Waaraan zal het blijken, dat wij in den Heiligen Geest zijn? Daarin, dat wij een teer hart hebben voor zwakken. Een werkelijk op-