is toegevoegd aan uw favorieten.

Dienen en wachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehoorzamende aan de nieuwe wet die mijn innerlijk leven beheerscht, den Heer ter beschikking staan om voor den geringsten mijner broeders of zusters gebruikt te worden; ik herhaal nog eens, mijnen Heer ter beschikking staande, en waar Hij het mij opdraagt, ook U met vreugde de voeten wasschende. Het bloed van Jezus Christus reinigt mij van alle zonden. Het bloed van Christus wascht en bevrijdt. In Openb. 1 : 5 staat: Die ons gewasschen heeft in Zijn bloed; sommige handschriften hebben hier het woord , losgemaakt". In ieder geval is hier sprake van een grondigen arbeid. Wanneer wij dieper verbonden zijn met ons Hoofd, dan wascht Zijn bloed ons, dan verlost het ons van ieder verband met ons vroegere, oude leven, dan zijn wij op een nieuwen bodem geplaatst, dan is er een nieuw levenselement in ons gekomen; verbonden met anderen, van ganscher harte voor anderen plaatsmakend, zijn wij voortaan bereid op den achtergrond te treden, echter geen stap wijkend waar het geldt, ons Hoofd te dienen en met elkaar den vollen wasdom te verkrijgen, tot op den dag van Jezus Christus!

Onvergetelijk is ons de ure, waarin Stockmayer zijn laatste getuigenis aflegde. Het avondmaal werd daarna gevierd, waarna hij nog tot slot zeide: „En zoo komen wij elkander nader, — en het Hoofd en de voltooiing nader, totdat Hij komt.

Wij zagen hem toen voor de laatste maal. En als wij hem terug zullen zien, dan zullen wij daarboven met hem en de groote gemeente der verlosten, het Avondmaal des Lams vieren!