is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hen, die bij den gruwelijken handel in blanke slavinnen betrokken zijn.

Uit dit reddingswerk zijn nog vele andere takken van arbeid door vrouwen onder vrouwen voortgekomen. Tehuizen voor drankzuchtigen b.v. zijn, helaas, een natuurlijk gevolg van tehuizen voor gevallen vrouwen, aangezien prostitutie en onmatigheid bijna altijd hand aan hand gaan. Toen men in het Leger met het genezen van dronkenschap evenveel succes had als met dat van zedeloosheid, ontving het vele aanvragen, hoe men moest te werk gaan met vrouwen, die aan de drankgewoonte toegaven, maar op wie overigens mets viel aan te merken. Dit leidde er toe, dat er Tehuizen voor drankzuchtigen werden ingericht, toegankelijk voor verschillende klassen der maatschappij, en hier wordt ook weer met onverschrokken moed, onverflauwd geduld en blijmoedige verwachting en vertrouwen de strijd aangebonden.

Wie slechts een enkelen dag een bezoek brengt aan deze toevluchtsoorden, ontdekt daar een wereld van vreemde en treffende verschijnselen, en als het dan eens vergund wordt om een blik te werpen achter de schermen en te hooren van de tragedies, die tot opneming in de Tehuizen aanleiding gaven, dan schijnt het, alsof de vloek van den drank ongetwijfeld de grootste ramp is, die de menschheid heeft getroffen. Ziehier twee sprekende voorbeelden daarvan:

In het Tehuis, dat meer bijzonder ingericht is voor dames, ie gewend zijn aan eenen beschaafden, gezelligen huiselijken kring, werd eens eene dame van bekende familie opgenomen Op haar verwrongen gelaat waren nog sporen aanwezig van vroegere schoonheid, die nu echter op zeven-en-twintig-jarigen leeftijd bijna geheel verdwenen was. Eenige jaren terug, toen zij als studente in de klassieke letteren uitstekende examens ;aflegde, scheen het, dat zij een veelbelovend leven voor zich had. Maar diep onder de lieflijke oppervlakte lag de duivel der overgeërfde onmatigheid. Hare ouders waren