is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouwen- en bedeelden-kiesrecht in de Ned. Hervormde kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In art. 3 alinea 1 van het Algemeen Reglement lezen wij, dat stemgerechtigde leden eener gemeente zijn alle manslidmaten, die aan zekere eischen voldoen. De Synode stelt nu voor, het woord „manslidmaten" te vervangen door „lidmaten", d.w.z. om aan de vrouwen het actief stemrecht toe te kennen, het actief, niet het passief stemrecht. Wij hebben dus heden te spreken alleen over de kiesbevoegdheid van de vrouw, en niet over haar verkiesbaarheid.

De argumenten tegen de kiesbevoegdheid van de vrouw zijn zoo talrijk, dat ik alleen de voornaamste zal kunnen bespreken.

Ie. Men zegt: „de Bijbel is er tegen". Indien gij eens de teksten nauwkeurig naleest, die door de tegenstanders worden genoemd, dan zal het U duidelijk blijken, dat dit minder juist is uitgedrukt. Niet de Bijbel is er tegen, maar eenige uit hun verband gerukte en met de haren er bij gesleepte teksten zijn er tegen. Maar ik kan U evenveel teksten noemen, die er vóór zijn. Met teksten kan men alles bewijzen. Met teksten kan ik U bewijzen, dat de Bijbel voor de slavernij en voor de veelwijverij en voor het sabbatisme is en tegen den kinderdoop en tegen de geheelonthouding en tegen het antimilitairisme. Elke ketter heeft immers zijn letter. Het lust mij niet, al die teksten, die gewoonlijk worden aangehaald, op te sommen. Indien gij straks bij de gedachtenwisseling mij allerlei teksten naar het hoofd zult werpen, dan beloof ik U, dat ik evenveel teksten naar uw hoofd zal terugwerpen, en dan zullen wij zien, wie het best raken kan. Maar het zal jammer zijn van den tijd, die er mee verknoeid wordt. Het komt er op aan, of de kiesbevoegdheid van de vrouw in strijd is met den geest van de Schrift. En dan zeg ik met