is toegevoegd aan uw favorieten.

De nood onzes tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot en ernstig vraagstuk. Dit antwoord is genoemd door den Apostel Petrus in zijn woord op de Conferentie te Jeruzalem, toen hij rapport uitbracht van het merkwaardig werk der genade in het gezin van Cornelius: „En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in liet begint (Ongeveer acht jaren na Pinksteren. Vert.) Hand. 11 : 15.

Het is niet mogelijk de beteekenis dezer woorden voor het Christendom en de wereld te vergrooten. De grootste dag dien de wereld ooit aanschouwd heeft, is de Pinksterdag geweest. De grootste zegen, die ooit door God aan den mensch is gegeven, volgende op, en onafscheidelijk verbonden aan de gave van Zijn gezegenden Zoon, was de Pinksterzegen. Nooit nog was een werk verricht met zulke weldadige gevolgen, en zoo plotseling in vervulling tredend, en dat door zulke eenvoudige instrumenten. Het was de machtige aanblazing tot het Christendom, die we nooit, ondanks onze zonde en mislukking, weer verloren hebben. En de vraag voor onzen tijd is: Dwalen wij in de verwachting van een zelfden zegen in de 20ste eeuw? Het is niet mogelijk in te gaan in de diepe theologische kwesties die er mee in verband staan, maar we zeggen zonder eenige aarzeling, en in den naam van den Heiligen Geest, deselfde zegen is voor ons.

Cornelius was een Heiden, voorganger en vertegenwoordiger van ons geslacht; en indien er een zegen kwam op hem en zijn huisgezin, gelijk als op de discipelen in het begin; waarom ook niet op ons? Er is niets wat het onderzoek van den Bijbel zoo belangrijk, en hem van het begin tot het einde een levend boek voor ons zal maken, als daarbij te vragen: Hoe kwam de zegen op hen in het begin? Wat was zijn aard? Waaraan beantwoordde hij? Wat was zijn verhouding tot het verleden, heden en toekomst? Wat sluit hij in zich voor ons en voor de tijden en omstandigheden waarin