is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de zigeunerstent naar het spreekgestoelte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerbied bijvoegen: Hij heeft het ook willen gebruiken. Het is een leven vol bezwaren en strijd geweest; dikwijls ben ik bedroefd geworden, maar nooit heb ik versaagd; dikwijls was ik in verlegenheid, maar ik vertwijfelde niet. Mijne droefheid was tijdelijk en licht en heeft mij onuitsprekelijke vreugde bewerkt. Ik heb getracht, steeds mijn oogen op het onzichtbare gericht te houden, want wat zichtbaar is, dat is tijdelijk, maar het onzichtbare Ls eeuwig. Heerlijke en wonderbare ervaringen mocht ik hebben. In menig huis mocht ik als gast mijn intrek nemen, en veel menschen mocht ik leeren kennen.

Aan twee Presidenten der Vereenigde Staten, ben ik voorgesteld geworden, met bisschoppen en aartsbisschoppen (der Engelsche Protestantsche kerk) heb ik gegeten; brieven van de koningin en van vorsten heb ik ontvangen, maar wat mij het liefste in mijn huis is, zijn twee prenten, die den wand van mijn slaapkamer versieren.

De eene prent stelt den wagen voor, waarin mijne moeder stierf, en de andere een groep Zigeuners, en ik slaap niet in zonder op deze beelden ziende, tot mezelf gezegd te hebben:

Rodney, daar zoudt ge nu nog zijn, indien Gods genade u niet uitgered had. Geprezen zij Zijn Naam in eeuwigheid.