is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Departement van Gouv. Bedrijven. Jaarverslag

van af 1910 I B1 No 66.

Departement van Landbouw. Voorgeslagen.

Ontwerp begrooting 1904 ....... VII No. 55.

Departement van Landbouw. Jaarboek 1906 t/m

1910 I B' No. 19.

Depot van leermiddelen. Catalogus I A4 No. 45.

Desa- of gemeentebestuur. Ontwerp eener ordonnantie op Java en Madoera I Ci g No. 4.

Desa- of gemeentebestuur. Nota van toelichting

bij idem I Ci g No. 5.

Desiderata van het Bat. Gen. van K. en W. . XIV No. 1.

Deventer, M. L. van. Het Nederlandsch Gezag over Java en Onderh X C No. 17.

„ Mr. C. Th. van, Insulinde te Brussel. . . VIII No. 42.

, ,, De Beste Koloniale Politiek. III B No. 29.

„ n Insulindes toekomst . . . III B No. 17.

» S. van. Bijdrage tot de kennis van het Landelijk stelsel op Java. ....... IV F No. 1.

Deventer, Mr. C Th. van, Overzicht van den economischen toestand der Inlandsche bevolking op Java en Madoera ... .... IV C' No. 3.

Dijkstra, H. Het Evangelie in onze Oost IX No. 1.

Dinger, J. De nadeelen van onze tegenwoordige

muntregeling IV E No. 1"

Direct and indirect effects of the Godavery and

Krishna annicuts VII No. 3.

Directie v/h Parapattan Weezengesticht. Verslag 1909 . I B4 No. 26

Dissel, Mr. H. van, De particuliere landerijen

in Celebes en Onderh ......... III E No. 8.

Djambische Volksbank. Jaarverslag 1910, 1911 . I B4 No 61.

Djokjasche landhuurdersvereeniging' Jaarverslag van af 1910 I B4 No. 29.

Djombangsche Afdeelingsbank. Jaarverslag van

af 1910 . . I B4 No. 35.

Doeff, H. De Indische Toekomststaat als be-

stuursideaal . III B No. 22.