is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doeff, H. Exploratie-politiek III B No 18.

Doeriof lalloe-Batoe-Papan. Nota van toelichting. XI C No. 128.

Doe», A. M. K. de, Toestand der nijverheid in

Bandjarnegara VIII No 7.

Doopsgezinde Vereeniging. Jaarverslag' van af

1911 . I B4 No 69.

Dorpscredietinstellingen. Oprichting, inrichting,

beheer en toezicht .......... IV E No. 3.

Dorsser, J. A. van, De Millioenenstudie van

G. Roessingh van Iterson VI No. 2.

Drijber, Mr. B. H. Djeloetoeng-concessies op

Borneo III E No. 30.

Dunlop, H. Perzië voorheen en thans . . . . XI A No. 13.

Dwangarbeid. Historische nota betreffende de

regelen der wijze van toepassing ..... I C d No. 2.

E

Eek, R van, Bagoes Hoembara of Mantri Koripan. Balineesch gedicht XII No 2.

Economische Geographie. Tijdschrift .... I B10 No. 4.

Economist J B10 No 3.

Eerde, J. C- van, Een huwelijk bij de Minangka-

bausche Maleiers XI C No. 38.

Eerdmans, A. J. A. F. en Erkelens, B. Het landschap Gowa en de geschiedenis van het rijk Gowa XI C No. 34.

Elenbaas, W. G- West-Borneo Bevolking en Bestuur . XI C No. 85.

Ely, R. T. Inleiding tot de Staathuishoudkunde. IV A No. 3

Encyclopaedie van Ned. Indië van Spaan, Fok-

kens en v. d. Lith IA3 No. 2,

Engelbert van Bevervoorde. Verzameling Po-

litiebepalingen voor Java en Madoera . . . II B No. 26.

Engelbert van Bevervoorde Verzameling Reglementen. keuren en politiebepalingen voor Pekalongan II A No. 24.

Engelbrecht, Mr W-A- De Ned. Ind wetboeken, II A No. 28.