is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H.

Haacke & Co. Statistics of Government Padang

Coffee VIII No. 1.

Haan, Dr. F. de, Priangan XI B No. 6.

Haga, A. Nederlandsch Nieuw-Guinea en de

Papoesche eilanden XI C No. 14.

Hagenaar, Jhr. R. Erfpachtscanon en Uitvoerrechten UI E No. 12.

Halkema. Maleisch-Hollandsch Woordenboek . XII No. 33.

Halmahera. Gegevens omirent het eiland — . . XICNo. 123.

Hamm, Dr. W. DieGrundzüge derLandwirtschaft VII No. 2.

Handel en Bedrijven van Inlanders. Schets van

eene Boekhouding voor — IV E No. 9.

Handelingen der Staten Generaal I B* No. 1.

Handelsvereeniging te Batavia. Verslag van

af 1911 . . I B' No. 78.

Handelsvereeniging „Amsterdam". Verslag van

af 1910 I B4 No. 43.

Handelsvereeniging „Soerabaia". Verslag van

af 1910 I B4 No. 34.

Hanegraaf, A. Veiligheid ter Oostkust van

Sumatra. IV D1 No. 8.

Hangelbroek, L. C. Soemba en Volk. . . . XI C No. 106.

Hardjawinangoen. Regentsbank. Verslag van

af 1911 I B4 No. 84.

Hasselman, C. J. Eindverslag over den druk

der Dessadiensten op Java en Madoera. . . I C h No. 3.

Hasselman, J. J. Particuliere industrie vergeleken met het Cultuurstelsel III B No. 5.

Hazeu, Dr. G. A. J. Gajosch-Nederlandsch Woordenboek XII No. 18.

Hedendaagsche Zending in onze Oost. Handboek

voor Zendelingsstudie IX No. 12.

Heere, J. Scheltema de, Communicatie der stad

Semarang met hare reede VIII No. 21.

Heerendiensten. Afschaffing van eenige — . I C h No. 10.

„ Geschiedkundige nota . I C h No. 6.