is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hurgronje, Prof. Dr. C. Snouck, Nederland en

de Islam III B No. 28.

„ „ Dr. C. Snouck, Het Gajoland

en zijn bewoners .... XI C No. 39.

„ „ Dr. C. Snouck, De Atjehers. XI C No. 25.

„ „ Dr. C. Snouck, Aanteekeningen op G. P. Rouffaer's opstellen over het Atjehsche sultanszegel XI C No. 60.

I.

Idenburg-rivier in Nieuw Guinea. Verkenning . XI C No. 125.

Immigratie en Kolonisatie in Suriname. Speciale

wetgeving IIA No. 16.

In- en uitgevoerde artikelen. Aanteekeningen beseffende eenige in Ned. Indië — VIII No. 57.

In- en uitvoerrechten. Instructie voor de ambtenaren VIII No. 47.

„ en uitvoerrechten. Bepalingen op de heffing en verzekering VIII No. 39.

„ en uitvoerrechten. Verzameling van bepalingen, enz. voor de ambtenaren . . . . II A No. 25.

„ en uitvoerrechten. Gids voor de toepassing

der tarieven VIII No. 52.

, en uitvoerrechten. Tarieven ...... VIII No. 37.

„ „ Instructie comptabel beheer. VIII No. 40. „ „ „ Statistiek van den Handel,

de Scheepvaart en de — I B4 No. 2.

Indian irrigation commission. Report. 1903 . VII No. 52.

Indisch Weekblad van het Recht van af 1873 . I B10 No. 2.

Indische Cultuur Almanak van af 1911 . . . IA2 No. 3.

Indische Gids. I B8 No. 2.

Indische Mercuur IA1 No. 8.

Inhoudsopgave der Javaansche Couranten in de

Bibl. v/h Bat. Gen. K. en W IA4 No. 53.

Inlandsch Credietwezen. De toekomstige inrichting IV E No. 6.

„ „ Verslag 1905-1906 en 1908. I B4 No. 17.

Inlandsch Onderwijs. Voorschriften IX No. 7.

„ „ Algemeene vijfjarig verslag. I B4 No- 3.