is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inlandsch Zendingshospitaal. Jaarverslag van af

1910 I B4 No. 60

Inlandsche ambtenaarswereld. De ethische richting tegenover de Inl. ambtenaarswereld. . . III D No. 17.

Inlandsche gemeenten op Java en Madoera. Nota over de vaststelling van een nieuw Reglement op de verkiezing enz. der hoofden van — . . I C i g No. 3.

Inlandsche Kunstnijverheid. Bantam VIII No. 9.

Inlandsche Nijverheid op Java en Madoera.

Rapport van den Dir. van O. E. N . . . . VIII No. 16

Inlandsche Nijverheid. Westkust van Sumatra . VIII No. 10.

Inlandsche Protestantsche Christengemeenten op de Sangi- en Talauer-eilanden. Voorziening in de godsdienstige behoeften I B13 No. 1.

Inlijving van het landschap Pegatan en Koesan.

Maatregelen in verband met de voorgenomen— I C' b No. 21.

Instructie Permanente militaire Spoorwegcommissie VIII No. 24.

Instructie samenstelling statistiek van den Handel

en de ontvangen In- en Uitvoerrechten 1908-1910 V No. 5.

Intercommunale Telefoonverbindingen in Ned. Indië VIII No. 12.

Internationale Tentoonstelling te Brussel . . . XIV No. 17.

Internationales Archiv für Ethnografie. ... I B12 No. 7.

Irrigatiewezen op Java en Madoera. Rapport. 1879 VII No. 17.

Iterson, F. K. van, Zie Jungmann.

J.

Jaager. C. J de, Rapport nopens de vischvij-

vers op Java en Madoera VII No. 53.

Jaarcijfers. Jaarboekje, uitgegeven door deVereen.

voor de Statistiek in Nederland I B6 No. 3.

Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden, Afdeeling Koloniën. 1888 t/m 1908 . . I B4 No. 8.

Jaarmarkttentoonstelling te Koeta Radja. Verslag

der tweede — I B4 No. 71.

Jaarmarkttentoonstelling te Soerabaia. Programma der zesde — I A4 No. 48.

Jacob, Mr. H. 's. Djeloetoeng zaken. . . . 111 E No. 27-