is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Politiewezen op Java en Madoera, Nota over de

Reorganisatie ICd No. 1.

Pontianak. Nota betreffende het landschap — . XI C No. 1 18.

Poortugael, J. C. C- den Beer, Het oorlogsrecht. II B No. 11.

Post- en Telegraafdienst in Nederl. Indië Verslag

1897 t/m 1906 I B4 No. 6.

Postspaarbank in Nederl. Indië. Verslag 1898

t/m 1909 I B4 No. 12.

Pott, Mr. J. G. Ontwerp eener ordonnantie tot Uitvoering van de Indische Mijnwet . . II B No. 30.

» » Nieuwe mijnwetgeving. . . . II B No. 29.

Powell, B. H. Baden, A short account of the Land Revenue and its Administration in British-India IV F. No. 20.

Praeadviezen. Ned. Ind. Landbouw Syndicaat . VII No. 63.

Praeadviezen van de Vereeniging voor de

Staathuishoudkunde en Statistiek IV A No. 9.

Prins Hendrik-School. Programma's enz. van

af 1912 I B4 No. 90.

Pritchard, W. C- Papua, its history, inhabi-

tants, etc. . IV C2 No. 5.

Privaatrechterlijken toestand der Chineezen in Ned. Ind. Eenige opmerkingen over het ontwerp eener nieuwe regeling II C No. 3.

Probolinggosche bank Jaarverslag van af 1911. I B4 No. 81.

Proefstation voor Java-Suikerindustrie, Jaarverslag van af 1910 I B4 No. 56.

Proefstation voor Java-Suikerindustrie. Mede-

deelingen VII No 73.

Proefstation voor Java-Suikerindustrie Chemische-

Afdeeling. Jaarverslag van af 1910 . . I B4 No. 38.

Publication de 1'Institut Colonial International- . I B8 No 3.

Pulo Laut. Coal Company VIII No. 60.

Q

Quak, Mr. H. P. G. De Socialisten. Personen en

stelsels. IV A No. 11.