is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vakken

Klasse

t

OMSCHRIJVING DER LEERSTOF

Uren

II. a. Lezen als in de eerste klasse

b. Taaloefeningen; de voornaamste voor-, achter- en tusschenvoegsels, reduplicatie en woordverdubbeling, overzetting van de eene taaisoort in de 3 andere

c. stellen

IIL a. Lezen ]

b. Taal- en steloefeningen 3

c. Vertellen door de leerlingen '

IV. a. Lezen |

b. Brieven en opstellen 2

c. Grammatica '

V. a. Lezen I

b. Stellen 2

c. Grammatica '

Maleische I. a. Spreekoefeningen, als voor het Nederlandsch.... ,

taal (*). b. Lezen met Latijnsche karakters 4

c. Taaloefeningen I

II. a. Spreekoefeningen |

b. Lezen met Latijnsche en Arabische karakters... , 3

c. Taal- en steloefeningen '

III. a. Spreekoefeningen, als voor het Nederlandsch....

b. Lezen 3

c. Taal- en steloefeningen

d. Vert aaloefeningen

IV. a. Lezen

6. Opstellen en brieven g

c. Grammatica

d. Vertaaloefeningen

t1) Aan de Kweekschool te Fort de Koek worden de uren, voor de „landstaal(talen)" uitgetrokken, gedeeltelijk besteed aan het Maleisch en gedeeltelijk aan andere vakken, behalve teekenen en schrijven.