is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vakken

Klasse

OMSCHRIJVING DER LEERSTOF

Uren

V. a. Lezen

b. Stellen

O

c. Grammatica

d. Vertaaloefeningen

Rekenkun- I. a. Theorie: hoofdbewerkingen met geheele getallen,

de. metriek stelsel ^

b. Practisch rekenen: hoofdrekenen, oplossen van vraagstukken, cijferen.

II. a. Theorie: breuken, ontbinding in factoren, eenvoudigste kenmerken van deelbaarheid, G. G. D. en K. G. V., voortzetting van het metriek stelsel, ^ Inlandsche maten en gewichten

b. Practisch rekenen: hoofdrekenen, oplossen van vraagstukken, cijferen

III. a. Theorie: kenmerken .van deelbaarheid; machten

en wortels (door ontbinding in factoren), vierkantsworteltrekking

b. Practisch rekenen: hoofdrekenen, vraagstukken, 5 cijferen

c. Vormleer: hoeken, driehoeken, gelijk- en gelijkvormigheid van driehoeken, constructies

IV. a. Theorie: evenredigheden

b. Practisch rekenen: hoofdrekenen, vraagstukken, cijferen

c. Vormleer: evenredigheid van lijnen, gelijkvormig- ^ heid van driehoeken en van veelhoeken, oppervlakten, berekening van oppervlakten en inhouden van meetkundige lichamen en van de lijnen

aan die lichamen

V. a. Theorie: iets over reeksen en talstelsels en over evenredige afhankelijkheid van grootheden

b. Practisch rekenen

c. Vormleer: eenvoudigste eigenschappen van den cir- ^ kei, in- en omgeschreven drie- en veelhoeken, regelmatige veelhoeken, voortzetting van de berekening

van oppervlakten en inhouden van meetkundige lichamen en van de lijnen aan die lichamen....