is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORSCHOTTEN.

Voorschriften voor het verleenen van voorschotten bij overplaatsing.

Gouv. besl. 10 Mei 1902 n°. 17 (Stbl. 1902 n°. 200).

Gelezen enz.;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Gelet op het besluit van 9 Januari 1902 n! 8 (Saatsblad 11- 16);

Is goedgevonden en verstaan:

Vast te stellen de volgende:

VOORSCHRIFTEN op het verleenen van voorschotten aan

Inlandsche burgerlijke landsdienaren en daartoe benoemde Inlandsche personen bij verandering van stand- of woonplaats in Nederlandsch-Indië.

1. Inlandsche burgerlijke landsdienaren en daartoe benoemde Inlandsche personen kunnen, wanneer zij zich ingevolge ontvangen bevelen op eene andere plaats in Nederlandsch-lndië moeten vestigen, een voorschot bekomen (x):

indien zij bezwaard zijn met een bij hen inwonend gezin ten hoogste bedragende drie maanden traktement;

anders ten hoogste bedragende twee maanden traktement;

gerekend naar de bezoldiging, welke op de nieuwe standplaats zal worden genoten.

Indemniteiten, toelagen en emolumenten komen voor voorschot niet in aanmerking.

2. Het voorschot wordt aan het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur gevraagd vóór het vertrek of uiterlijk binnen één maand na aankomst ter plaatse van bestemming.

Bij de aanvrage wordt overgelegd een certificaat van ophouding van betaling, waarop van het voorschot, wanneer dit verleend wordt, door het daarbij betrokken Departement van Algemeen Bestuur, of wel het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk Bestuur, melding wordt gemaakt, terwijl bij een eerste aanstelling door de autoriteit, die het voorschot heeft verleend, daarvan schriftelijke mededeeling moet worden gedaan aan de autoriteit, die voor de aanzuivering zorgen moet.

(!) Aldus luidt alinea 1 ingevolge art. 2 van Gouv. besl. 20 Februari 1911 n°. 46 (Stbl. 1911 no. 16i).