is toegevoegd aan uw favorieten.

De sĕḍĕkahs en slamĕtans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de godin Doerga (*), den geest Sapoe-djagad (2), de Badjoebarat (3), den Penjarikan (4),' den dalang (5).

En al naar den god waarvoor zij bestemd zijn is de samenstelling der sadjèns verschillend.

Zoo bestaat de sadjèn voor den god Goeroe uit:

1) een stapel tot kleine ballen gekneede gekookte rijst met toebehooren;

2) geroosterde kip, welke kip witte veeren dient te hebben gehad;

3) een kegel gekookte rijst, versierd met daarin gestoken bloemen.

Voor den god Endra. uit:

1) een schotel met allerlei groentespijzen.

Voor den god Siwah uit:

1) Zeven soorten zoet gebak van kètan bereid.

Voor het. ngroewat is het voorgeschreven gebed het donga slamët, dikwijls voorafgegaan door het donga rasoel. Ook hiervoor wordt een sëlawat betaald.

Vermelding verdient, dat in de desa Pagiringan, residentie Pekalongan, onderdistrict Bantarbolang, de adat bestaat, dat wanneer gedurende een roewatvoorstelling van den wajang poerwa oi' golek een kind geboren wordt binnen een omtrek van tien erven van de plaats, waar het roewatfeest gegeven wordt, de dalang verplicht is de kosten der bevalling enz. voor zijne rekening te nemen, en het kind, dat dan een anak panggoeng genoemd wordt, als zijn pleegkind te erkennen en te verzorgen.

(1) Doergfi, de gemalin van Siwa, ook bij genaamd MAhfldèwi, Oemê, Parwati, Kali.

(2) Sapoe-djagad, bezem van het heelal.

(3) Badjoe-barat, geesten, volgelingen van Kal.1.

(4) De godheid door Bsltflrft Goeroe belast met het houden van aanteekening van al wat gedurende het wajangspel gebeurt of voorvalt.

ip) de wajangspeler.