is toegevoegd aan uw favorieten.

De sĕḍĕkahs en slamĕtans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Sedekahs en slametans die de Javaan geeft of aanricht als landbouwer en veefokker

i

Het doel of de TT .. , . Andere daar-

Naam van de , , . , Het tijdstip

, „ gelegenheid, ' * , mede gepaard

sedekah of waarop ze wordt

waarvoor die gaande fees-

slametan. . gegeven.

gegeven wordt ten, enz.

17. Slamëtan Ter wering van Voor den aan- als voren

toelak-bilahi of padiziekten en pla- vang der sawahslamëtan toe- gen. bewerking.

lakama. Worden niet dooriederen landbouwer gegeven en slechts in elk jaar van een windoe (cyclus van acht jaren.)

II als veefokker.

1. Slamëtan Bij de geboorte Geen.

brokoh. van een mannelijk

of vrouwelijk veulen.

y~

2. Slamëtan ke- Bij de geboorte als voren, tan. van een mannelijk

runder-of buffelkalf, rammetje of bokje.

3. Slamëtan da- Bij de geboorte als voren, wet. vaneen vrouwelijk

runder-of buffelkalf,ooit je of geit j e.

4. Slamëtan le- Voor het ploeg- Na afloop van het als voren, bar gawé. vee. planten.

Totale onkosten in Het bij het offer- Het voor het guldens.

maal uit te gebed te betalen ~ ~~ r~~; ~ Toelichtingen

® u Mm- Hoog- Gemidsnreken gebed selawat , _ ju

ö stens stens | deld

Verschillen- ƒ0.50 ƒ2.50 ƒ 1.—

de gebeden.

Geen. Geen. ƒ0.10 ƒ0.30 ƒ 0 121/2

als voren. als voren. ƒ0.10 ƒ0.30 ƒ 0.121/2

als voren. als voren. ƒ0.10 ƒ0.30 ƒ 0.121/2

als voren. als voren. ƒ0.10 ƒ0.30 ƒ0.12J/2