is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Europa. Maar dit was mijn bijzonder gevoel; het is volgens hetgeen men hieromtrent hoort zeggen geenszins algemeen onder de Hollanders op Java. Het gaat niet aan om nu te gaan constateeren, dat degenen, die zeggen dit gevoel niet of niet meer te hebben, „vergroofd" zijn en hun te verwijten, dat zij zich hebben „aangepast". Een menschen-beoordeeling, die hierop is gegrond, is een oppervlakkige beoordeeling. Ik bedoel niet te zeggen, dat het niet antipathiek is, wanneer de Hollanders, die deze heimweegevoelens niet schijnen te hebben, zich daarop beroemen en die gevoelens in anderen bespotten — ik geef toe, dat ook dit voorkomt — doch dit is een bijkomende omstandigheid, door welke we een bijzonderen kijk krijgen op die soort van „aanpassing". Eénige aanpassing aan klimaat en omstandigheden is voor iederen westerling in de tropen noodzakelijk; het besef van die noodzakelijkheid leidt sommige dier gëimmigreerde tropenbewoners tot excessen in hun uitingen, die we echter in de meeste gevallen, als missende diepen ondergrond, niet al te ernstig moeten opvatten. Ik zal hierover nader spreken in het opstel over „ruimheid en bekrompenheid".

Ik wil niet, zooals Wagenvoort, beginnen met te schrijven: „alles wat ik er van weet, is dat ik