is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij weet wel beter. Hij weet even goed als ik, dat in Europa niet veel minder gelasterd wordt dan in Indië en hij kan weten en behoorde te weten, dat het onmatig drinken in Indië uitzondering is geworden. Hij heeft „een mooi boek over Indië willen schrijven onder de zinspreuk: l'Art pour l'art, maar hij kon weten, dat van deze soort van boeken over Indië het nut soms in omgekeerde verhouding staat tot de belletristische waarde. Hij kon weten, dat een groot deel van het Hollandsch publiek snakt naar onbevooroordeelde voorlichting over het tegenwoordige leven in Nederlandsch-Indië. Hij kon en behoorde te weten, dat zijn boek, geschreven door een schrijver „van naam", vele lezers zou vinden en dat de zinsneden, die een ongunstige meening omtrent dat leven kunnen doen vormen, nog steeds met graagte worden gelezen door een deel van het Hollandsch publiek, dat zich nog altijd Indië voorstelt als een bagno, waarheen men alleen gaat, wanneer de nood dringt. Zijn boek is de inconsequentie zelf; op de eene bladzijde zegt hij het te betreuren, dat de neiging om een werkkring in Indië te zoeken bij de Hollandsche jonge lieden betrekkelijk gering is en op een andere bladzijde zegt hij, dat westerlingen niet in het Oosten thuis behooren en dat daar hun levensgeluk op 't spel staat. Hij weet, hoe groot in Indië de behoefte is