is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT.

De hemel spiegelt zich in den modderplas.

L. van Deyssel.

Hollandsche jongelieden, gij zijt reeds menigmaal toegesproken omtrent de voor- en nadeelen van een verblijf in Nederlandsch-Indië ! Vergunt mij, dat ik 't nog eens doe ! Laat mij U mededeelen, dat het geheel van Uw lichamelijke en zielsche eigenschappen zal afhangen, of gij U in Indië al dan niet geheel zult kunnen acclimatiseer en. Zekerheid is daaromtrent te voren niet te geven; 't kan mee- en tegenvallen. Maar wanneer ge na eenigen tijd physisch geen bezwaren meer zult ondervinden, is de kans groot dat ge ook psychisch U zult kunnen aanpassen!

Laat U toch niets diets maken omtrent „zielsverroesting en vergroving" door reizende schrijvers, die slechts hun oppervlakkige indrukken geven, die waarschijnlijk afwijken van de Uwe!

Bedenkt toch, dat overal poëzie is te vinden, als ge er maar naar zoekt.

Leest vóór Uw vertrek naar Nederlandsch-Indië liever boeken als die van Augusta de Wit („Java, Feiten en Fantasiën", vertaling van Cornelie van