is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

als je dan 's middags bij je vrouw komt, zeg je: van morgen niks kunnen uitvoeren, al maar aanloop gehad. Het goeie mensch vermoedt niet hoe gezellig je hebt zitten boomen.

Zoo snijdt 't mes aan twee kanten.

Veel schrijven? Hoe kan dat nou, als je den heelen morgen aanloop hebt! En dan, wat zijn de lui dankbaar, als je niet schrijft, hè ?

En schrijf je, dan lezen ze 't toch niet.

Met een beetje politiek optreden kan je maar wat een best leventje hebben. Aan de eene partij zeg je, dat je veel uit moet, en aan de andere partij, dat je aan de schrijftafel gekluisterd bent.

Mijn 1ste klerk kwam laatst met een erg bedrukt gezicht bij me ; hij was maloe.

— Wat scheelt er aan, Pennelikker?

— Kijk, mijnheer, ik ben verlegen. Daar krijg ik uit de afdeeling B — lang zoo'n belangrijke afdeeling niet als de onze, is 't wel ? — een brief met het agendanummer 6276, en uit de afdeeling A, een snert-afdeeling, een brief met het nummer 7382 ; daar zijn ze dus véél verder dan wij, en als ze nu onze brieven krijgen en ze zien, dat we een paar duizend nummers lager zijn, dan zeggen ze, dat onze afdeeling niks is ; dat we niks uitvoeren. U zet ook overal maar een S. op.

De tranen stonden hem haast in de oogen en ik, met m'n jonge hart, kon daar niet tegen.

— Weet je wat, Pennelikker? We slaan stiekum 2000 nummers over. Aan welk nummer ben je ?

— Aan No. 4080.

— Goed, dan zet je op den volgenden brief 6081 of 7081 ; op een duizend zie ik niet.

Pennelikker ging tevreden heen ; zijn eer was gered.

Nu weet je niet wat die S. beduidt, hè ?

Nu, dat wist Pennelikker in 't begin óók niet.

Toen ik pas optrad vond hij op de brieven de dispositie en op vele niet anders dan een groote blauwe S.

— Wat beteekent die S., mijnheer?

— Dat beteekent Snert. Snertbrieven agendeer je niet en daar neem je verder geen notitie van.