is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Blz.

90. Relaas van schouwing ingeval een lijk gevonden wordt (art. 42). 174

91. Relaas van gevangenneming (art. 48). 176

92. Formulier van een proces-verbaal van voorloopig onderzoek met de naar aanleiding van het gehouden onderzoek te nemen beschikkingen. 177

93. Bevelschrift tot inzending van authentieke stukken welke vermoed worden valsch of vervalscht te zijn (art. 78a). 182

94. Bevelschrift tot gijzeling ingeval de in het vorige formulier bevolen toezending niet plaats vindt (art. 78a). . 183

95. Proces-verbaal van verhoor van deskundigen tijdens het voorloopig onderzoek door den

assistent-resident , , , ., * 0.

, (art. 78a al. 4). 184

controleur v '

96. Proces-verbalen om de identiteit van in beslag genomen stukken van overtuiging te verzekeren. 185

97. Bevel tot gevangenneming en opzending (art.

76 jcto. 79 al 1). 187

98. Rol van dagelijksche zaken (art. 88). 188

§ 2. Van de rechtspleging voor de dlstricts"

® r & & regentschaps¬

gerechten en de politierol.

99. Register van de bij het districtsgerecht behandelde strafzaken (art. 99). 190

100. Register van de bij het regentschapsgerecht behandelde strafzaken (ait. 119). 192

101. Politierol (artt. 369 en 370).

§ 3. Van de verwijzing naar de terechtzitting.

102. Verwijzing eener zaak naar den politierechter (art. 240b). 186

103. Beschikking waarbij de president van den landraad de processtukken wegens onbevoegdheid van den landraad naar den president van een anderen landraad zendt (art. 240c). 198