is toegevoegd aan uw favorieten.

Een en ander over coöperatie in Indië, 1908-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king is daar ver ontwikkeld, het mammonbewustzijn wijd verspreid en heeft diepe wortels geschoten, men kan bijkans spreken van ingevreten bij blank en bruin, zoodat ik aan dat bewustzijn ook voldoening" kon geven en zelfs impoeneren door de millioenien tot zelfs de milliarden van die tabellen. Maar desondanks bleek uit het debat, hoe enkele administrateurs van suikerfabrieken er zeer kromme opvattingen op na hielden en potsierlijke gevolg trekkingen uit het mijnerzijds beweerde maakten, niet hooger staande dan die van een achterlijken middenstander uit de provincie. Gelukkig waren er echter ook suikerindustrieelen van breedere eni meer vooruitstrevende opvattingen, die dadelijk — mede ook door vroegere eigen aanschouwing van of deelneming aan coöperatief leven in Nederland — met de uiteengezette denkbeelden en feiten sympathiseerden en beloofden ze te zullen ondersteunen. Uit het debat bleek ook, dat zij hunne tegenstanders beter op enkele punten konden weerleggen dan ik zelve. Dit waren medewerkers in of goedgezinden van den z.g. Suikerbond, eene soort beroeps- of vakvereeniging van de in het Suikerbedrijf werkzame geëmployeerden.

De bedoeling was, om tot de oprichting van eene algemeene verbruikscoöperatie te geraken. Eene commissie van voorbereiding werd benoemd, maar midden Mei 1913 van Modjokerto overge-