is toegevoegd aan uw favorieten.

De varianten van Vondel's Palamedes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1896:

1625.

Een heuvel ryster aen den voet

[des bergs, die schuyn Groeyt als een schoutooneel: [van wiens verheve kruyn

1652.

Een heuvel rijst' er, aen den

[voet des berghs die schuin Zich, als een schouburgh, kromt, [van ....

Schuin groeien is niet erg duidelijk; veel beter wordt de amphitheatervorm geteekend met zich als een schouburgh kromt. Tevens verdient nog even opgemerkt te worden, dat schouburgh hier beter past (immers voor: de plaats der toeschouwers) dan schoutooneel.

2139.

1625.

Verschrickt noch ziddert niet een

[balling om sal brengen Den vorst der koningen: een over[speelder plengen,

1652.

Verschrikt noch vreest niet, nu een

[balling om zal brengen 1) Het hooft der koningen; een over-

[speelder plengen Het bloet des echten mans

En spillen 't bloed eens mans.

Man had hier niet duidelijk de beteekenis van echtgenoot. Dit is verbeterd. En tevens verdwijnt het overbodige spillen. Dat het bepalend lidwoord in dezen regel 't onbep. vervangt, kan ook niet anders dan een verduidelijking, eene verbetering heeten.

Een enkele bewijsplaats uit het proza, uit den Inhoud voegen we hieraan toe; overtuigd, dat van zoodanige zéker niet minder bewijskracht uitgaat.

1625. | 1652.

Zedert geviel 't dat Ulysses [....] Sedert geviel het dat Ulysses,... sich sot veynsende, de strand — ,zich kranckzinnigh veinsde,en ploeghde .... het 2) dorre strant ploeghde,

De krankzinnigheid wordt door de invoeging van het adjectief DOR veel duidelijker gemaakt.

1) Men lette erop, hoe hier handiglijk de woordschikking een weinig verbeterd wordt.

2) Over het geslacht van strand zie blz. 54.