is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst der maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn van ook maar één der beide taken die, naar we boven schetsten, de wetenschap met betrekking tot toekomstbeschouwingen op zich zou kunnen nemen. Hoogstens is zij daartoe een inleiding. Doch misschien kan zij een nieuw toekomst&esc/ helpen bevorderen. En daarop komt het vooral aan: een andere geesteshouding van onze tijdgenooten tegenover de komende eeuwen!

Wij zijn niet de zelfbepalende makers, maar ook niet de afwachtende toeschouwers der toekomst. Niet de handen in de zakken als zelfbewuste koninkjes der schepping — niet de handen in den schoot als berustende fatalisten — niet de handen ten hemel als werkelooze zondaars, die toch geen goed kunnen doen — in deemoed en zelfvertrouwen de handen uit de mouw en aan den ploeg als vooruitziende werkers!

Want ons toekomst-verlangen worde niet tot hedenvrees en hedenvlucht: — al ons willen en werken voor een betere toekomst doe ons niet voorbijzien, dat deze het meest gebaat is bij ons bewust en in vreugde arbeiden aan een taak in de samenleving van heden.