is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst der maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfbevruchting het aantal nieuwe soorten snel toeneemt.

Vindt daarentegen voortdurend vreemdbevruchting plaats, dan is ihet aantal nieuwe soorten gering ten opzichte van het aantal bastaarden.

Voor zoover wij dus thans weten, ontstaan alle Linné'sche soorten door bastaardeerinig, maar ontstaan daarvan twee verschillende typen: bij overheersching van zelfbevruchting: typen als de Linné'sdhe soort Draba verna, waarbinnen de kleinsoorten onvermengd naast elkaar 'voorkomen en bastaarden dus ontbreken; bij overheersching van vreemdbevruchting: Linné'sche soorten van het type van de bramen, die bijna uitsluitend uit bastaarden bestaan.

Daar ibij dierlijke Linné'sche soorten altijd ten gevolge van de geslachtsdifferentiatie, vreemdbevruchting voorkomt, bestaan deze bijna uitsluitend uit bastaarden en zijn dientengevolge b.v. de kinderen van één menschenpaar onderling en van dit paar verschillend.

Wat eigenlijk bij vererving geschiedt, weten wij niet, omdat wij niet weten hoe soortszuivere individuen hun eigenschappen op hun nakomelingen vererven. De zoogenaamde Mendelsche verervingswetten die zeggen, dat een individu zooveel verschillende voortplantingscellen vormt, als constante combinatie-vormen onder zijn nakomelingen mogelijk zijn en wel hetzelfde aantal van iedere soort van voortplantingscellen, ontsteken daarin geen licht, omdat deze de eigenlijke vererving niet raken, doch ons slechts leeren dat er twee soorten van individuen zijn: soortszuivere, die slechts ééne soort van voortplantingscellen voortbrengen en hybrieden, die er meerdere voortbrengen.

Een individu dus, dat mendelsche splitsing vertoont, vererft zijn eigenschappen niet op zijn nakomelingen, maar verdeelt deze over zijn nakomelingen. Of een soortszuiver individu zijn eigenschappen als een eenheid op zijn nakomelingen vererft of dat de erfmassa bij de