is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst der maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versmelting uiteenvalt en zich opnieuw combineert met hetzelfde resultaat als bij de vorming der ouders bereikt werd: wij weten het niet.

Het huidige standpunt van het erfelijkheddsvraagstuk en van het evolutie-vraagstuk is dus dit:

1. Hoe vererving in den eigenlijken zin van het woord geschiedt, dat wil dus zeggen hoe het overbrengen van het eigenschapcomplex van soortsizuivere ouders op de kinderen geschiedt, weten wij niet.

2. Er zijn twee soorten van organismen, soortszuivere, die slechts eene soort van voortplantingscellen vermogen te vormen en bastaarden, die meerdere soorten van voortplantingscellen vermogen te vormen.

3. Uit bastaarden kunnen, door splitsing, nieuwe soorten ontstaan.

4. Er zijn vele onderzoekers, die meenen, dat door een of anderen vorm van erfelijke variabiliteit, een soortszuivere vorm aan nieuwe vormen het aanzijn kan schenken, m. a. w. dat een vorm, die tot heden slechts ééne soort van voortplantingscellen vormde, uit zichzelf morgen meerdere soorten van voortplantingscellen kan gaan vormen, wat dus wil zeiggen, dat een soortszuivere vorm, ook zonder kruising, een bastaard kan worden.

Het bewijs voor deze opvatting is vooralsnog niet geleverd.

Passen wij nu het gezegde op de eerste reeks dezer lezingen toe, dat wil zeggen op die, welke de mogelijkheid van verbetering van de erfelijkheidsmassa der menschheid, de zooigenaamde euigenese, zullen behandelen, dan zien wij met welke ontzaiggelijke moeilijkheden eugenese te kampen heeft.

Ie al, omdat het volstrekt niet gezegd is, dat een persoon, die zeer gewenschte kundigheden, of zeer fraaie karaktereigenschappen bezit, deze ook erfelijk, en niet alleen persoonlijk, door opvoeding enz. verkregen, bezit.

In het laatste geval kan zoo'n persoon natuurlijk voor