is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een wonder op zich zelf, waarmede de peinzende geest van den mensch zich reeds sedert de oudste tijden heeft beziggehouden en die nog steeds de grootste belangstelling van geleerden en leeken

wekken. , . ..,

Waar wij nu er toe overgaan, om den oningewijde een denkbeeld te geven van die wonderbare wereld der sterren, daar bedenke men, dat wij slechts eenige grepen uit dezen rijken schat van onderwei pen kunnen doen en dat wij ons moeten bepalen tot die punten, welke er zich toe leenen, om op bevattelijke wijze, zonder ingewikkelde en geleerde berekeningen, behandeld te worden.

Doch zelfs dit weinige is reeds belangwekkend genoeg en zal voldoende zijn, om den lezei een algemeen denkbeeld te geven, niet slechts van de indrukwekkende grootheid, doch ook van deonoveitroffen schoonheid van „de wonderen van den sterrenhemel."