is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. De corona.

De wonderbare stralenkrans van doorschijnend wit licht dien wij „corona", dat is kroon of krans, noemen en die zich voor ons oog ontplooit tijdens de totale phase eener zonsverduistering, is volstrekt niet een dergelijke laag als de overige omhulsels van de zon? Sover wf reeds gesproken hebben. Zy schiint integendeel te bestaan uit een nevelige massa, Hip in allerlei richtingen naar buiten uitstraalt en zich langzamerhand in°de wereldruimte verliest Men Wft oSemerkt dat haar struktuur een sterke overeenkomst vertoont met de staarten der kometen „n rv.pt de stralen van het noorderlicht.

Onze kennis aangaande de corona is echter nog slechts zeer weinig gevorderd. Wij zyn daarmede fot dusver niet zo°o "gelukkig geweest, als met de protuberansen; en voor alles, wat van

kunnen komen, zijn wij nog geheel afhankelijk van de kansen en wisselvalligheden van de totale zons verduisteringen. Want alle pogingen o™despectrosi/nni<5fVip methode te bezigen voor het wiiieKeung waarnemen der corona bij het vollezonhcht zooals dit voor de protuberansen mogelijk is, hebben to

feïïnte, onder welke de corona

zich aan"ons oog vertoont, ^^'Sr^Un baar verschillende verduisteringen Z1J" ™

stroomen vele in getal en stralen rnndom de zon uit, op andere tijden bepalen zij zich slechts tot de middelste gedeelten van de zon, en zijn dan zeer langwerpig, me^veerf^f®^erkt'

die de polen der zon versieren. Men heeft opgemerkt,

dat deze verandering van vorm nauw

tred houdt met de genoemde periodei van 11 /* jar•

waarin de zonnevlekken toe- en afnemen. Daarbij