is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. onverbeterlijk en bet „uitzicht aldaai woidt als uitstekend geroemd, zuodat de observator L a m p 1 a n d van het Lowell-observatorium verklaart, dat de zwakste sterren op de kaarten, die op het Lick-observatorium in Californië gemaakt zijn met een 36-duims-kijker, te Flagstaft nog duidelijk te zien zijn met een 24-duims-kijker.

In het algemeen is Lowell in overeenstemming met de overige waarnemers van Mars. Hij heeft o-evonden, dat de kanalen buitengewoon smal en scherp begrensd zijn en de gevlekte en nevelige omtrekken, die anderen waarnamen, schrijft hij toe aan de veranderlijke en onvolkomen atmosferische voorwaarden, onder welke de waarneming plaats had. Aan de smalste kent hij een breedte toe van 3 5 K.M., en aan de grootere van 24 tot 32 K.M. In vergeliikin0- van hun breedte, vond hij echter de lengte ontzaglijk groot, vele zijn 3000 K.M. lang en een zelfs 5080 K.M., hetgeen vooral reusachtig is, in verband met de geringe grootte van de planeet. Hij meent, dat de kanalen in de eene of andere bijzondere betrekking staan tot de poolkap, want zij zijn vooral in de buurt van deze sterk opeengehoopt. Ook zag hij, in plaats van onbestemd begrensde neerslagen, op de plaatsen, waar de kanalen elkaar ontmoeten en kruisen, scherp begrensde zwarte plekken, die hij „oasen" noemt. Verder hecht hij bijzondere beteekenis aan een donkeren band van blauwachtige tint, die de randen van de poolkappen dicht insluit en beschouwt dit als het bewijs, dat de witte massa iets is, dat werkelijk smelt. Van alle stoffen, die wLj kennen, kan, volgens Lowell, alleen water iets dergelijks vertoonen. _ ,

Deze meening schijnt vreemd bij een planeet, aie zoover van de zon verwijderd is en zulk een verdunden dampkring bezit. Lowell verklaart dit daardoor, dat door dien ijlen dampkring de zonnestralen