is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plaat XIII.

Twee lichtstrepen van asteroïeJen.

Men ziet liier twee strepen van astevoïeilen, terzelfder t(jd op een fotografische plaat opgenomen. De witte streep aan ile linkerzijde van de plaat levert ons een voorbeeld van de on t d ekk in g eener nieuwe asteroïede. De streep aan de rechterzijde liehoort hij een reeds hekende asteroïede: Fidneia. De foto werd den 4en Nnv. 1001 door Max Wol f te Heidelberg genomen.