is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIX.

De kometen.

Van alle hemellichamen, die het astronomisch onderzoek ons heeft leeren kennen, zijn de kometen zeker we! de merkwaardigste, wonderlijkste en onberekenbaarste, waardoor zij dan ook te allen tijde niet slechts de levendigste belangstelling gewekt, doch ook tot de vreemdsoortigste bijgeloovige voorstellingen aanleiding gegeven hebben. Reeds sedert de oudste tijden waren de kometen de „enfants terribles' van den hemel, die de menschen met de vreeselijkste onheilen bedreigden en die ten slotte, door een ontzettende botsing met onze planeet, den „ondergang der wereld" zouden veroorzaken.

Eenigermate hebben de kometen, gelijk erkend moet worden, tot dit wantrouwen aanleiding gegeven, want zij vormen ontegenzeggelijk een hoogst eigenaardig slag van wereldreizigers onder de hemelbevolking. Van de éénheid en gelijkvormigheid, de regelmaat en orde in ons zonnestelsel, waar al de planeten, met hare wachters, en de honderden asteroïeden de gehoorzame en trouwe onderdanen zijn van één oppermachtige gebiedster: de zon, is in de wereld der kometen niets te bespeuren. Zij komen, althans oorspronkelijk, als vreemdelingen op bezoek in die