is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat is theosophie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichting behoeft en wenscht, zelfs al wordt de theosophische leer door hem niet geheel aangenomen . de eenige band, die de leden samenbindt is de erkenning dat alle menschen in den grond broeders zijn.

III.

Het doe] der Theosophische Vereeniging is in de volgende woorden omschreven:

1. Het vormen vati een kern van algemeene broederschap der menschheid, zonder aanzie?i van rasi geloof, geslacht, kaste of kleur.

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie oan godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

J. Het onderzoeken va?i onverklaarde wetten der natuur en van de ongeopenbaarde krachten in den mensch.

Zooals boven werd aangestipt, verbinden de leden zich alleen tot het streven naar het onder I genoemde doel der vereeniging.

Thans gaan wij over tot de bespreking van de onderdeelen afzonderlijk.

IV.

/. Het vormen van een kern van de algemeene broederschap der menschheid, zo7ider aanzien van ras, geloof, geslacht, kaste of kleur.

De theosophische leer beschouwt het Heelal als een openbaring van het Absolute.

Dit laatste is natuurlijk onbeperkt, onveranderlijk, oneindig, onvatbaar. Daar het Absolute onbeperkt